Sobre Mi

Llicenciada en Psicologia per UdG col.16184

Postgrau en Psicoteràpia Integradora per IESP de Barcelona
Postgrau en Teràpia Breu estratègica per IESP de Barcelona.
Experta en Tècniques grupals.
C.A.P. (Certificat d’aptituds psicopedagògiques)
Quiromassatge per Quitema

Formació en diverses Tècniques Naturals.

630962894